Dòng kiều hối với thị trường bất động sản Việt Nam

Với các quy định thông thoáng hơn về sở hữu nhà ở đối với Việt kiều, lượng kiều hối, ước tính hàng tỷ USD mỗi năm được kỳ vọng sẽ là trợ lực cho thị trường bất động sản (BĐS) thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh áp lực dòng tiền vẫn chưa vơi với doanh nghiệp BĐS nói riêng và thị trường BĐS nói chung.