Cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 28-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Trung ương và cấp tỉnh đã được kiện toàn nhằm chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các chương trình. Kết quả phân bổ, huy động và sử dụng nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đúng tiến độ.

Thủ tướng đã giao trên 102 nghìn tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, trong đó giai đoạn 2021-2023 là trên 83.600 tỷ đồng. Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch đầu tư của 3 chương trình. Kết quả giải ngân đến hết tháng 8 năm 2023 của các chương trình đạt 47,81% kế hoạch.

Tuy nhiên, đến nay kết quả giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác hoàn thiện thể chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; việc ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của các địa phươngchưa kịp thời. Một số nội dung thuộc Dự án 3, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa được thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Nhà nước…

Tại Tuyên Quang, tổng nguồn vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được Trung ương giao giai đoạn 2021-2025 là trên 3.600 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2023 được giao gần 1.430 tỷ đồng. Tỉnh luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của các chương trình, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; việc xây dựng kế hoạch phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đời sống của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn miền núi chuyển biến tích cực. Các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho nhân dân giao thương, trao đổi hàng hoá thuận lợi, sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hoá; đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các dịch vụ xã hội có chất lượng cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị nêu cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, cấp ủy và chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp truyền thông, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời đảm bảo cân đối nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, nghiên cứu đổi mới cơ chế huy động vốn tín dụng chính sách và các nguồn lực khác từ doanh nghiệp, các tổ chức, người dân, đối tác người ngoài; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các chương trình, dự án có cùng mục tiêu ngay từ quá trình phân bổ, sử dụng nguồn lực tại các địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có phương án tháo gỡ, đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện các chương trình, dự án theo đúng mục tiêu đề ra...

Nguồn: baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục