Tiếp tục thực hiện tốt quy chế bầu cử trong Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Chiều 14-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 28-9, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tổ chức họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới 9 tháng và phương hướng thực hiện năm ...