1Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua
2Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
3Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
4Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh
5Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
6Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
7Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước
8Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
9Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)
10Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
11Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
12Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
13Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
14Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
15Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh)
16Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
17Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
18Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)
19Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)
20 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III