Văn phòng

 

Họ và tên: Bùi Ngọc Phương

Chức vụ: Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0913072456

 

 

 

Họ và tên: Cao Thị Minh Thu

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Số điện thoại: 0913968848

Email: thusxdtq@gmail.com

 

Họ và tên: Lê Văn Ninh

Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng phụ trách công tác hỗ trợ người dân thực hiện DVC trực tuyến

Số điện thoại: 0984973163